Mgr. Veronika Horáková

Bakalářská práce

Parlamentní volby 2013 a stabilita norského stranického systému

The parliamentary election 2013 and the stability of the Norwegian party system
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Parlamentní volby 2013 a stabilita norského stranického systému" je analýza výsledků těchto voleb v dlouhodobém vývoji a zaměření se na stabilitu stranického systému pomocí vybraných kvantitativních indikátorů. Cílem práce je zkoumání dynamiky a vývoj stranického systému.
Abstract:
The purpose of the thesis "The parliamentary election 2013 and the stability of the Norwegian party system" is to analyse results of these elections in the long-term development. It is focused on the stability of the party systen through the use of chosen quantitative indicators. The goal is enquiry into dynamics and development of the party system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií