David Kůs

Bakalářská práce

Priciny financni krize 2007-8

The causes of the financial crisis 2007-8
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám možnými příčinami finanční krize 2007-8. Rozebírám problematiku teorie hospodářského cyklu, teorie spekulativních bublin na trzích aktiv, sekuritizace, inovací a regulace finančního trhu, trhu nemovitostí a hypotečních úvěrů. Poznatky ekonomické teorie doplňuji prvky davové psychologie, která ovlivňuje rozhodování ekonomických subjektů. Ve své práci převážně vycházím …více
Abstract:
I consider in this bachelor thesis possible causes of the financial crisis 2007-8. I analyze the problems the theory of economic growth, the theory of asset price bubbles, securitization, innovation and regulation of financial market, the housing market and the mortgage market. I replenish the knowledge of the economics with the elements of mass psychology, which determinates decision making of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Viktor Šoltés

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13733

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance