Theses 

Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace – Bc. Jiří Brumovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Brumovský

Diplomová práce

Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace

Eating habits in chosen group of population

Anotace: V předložené diplomové práci na téma „Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace“ bylo hlavním cílem zjistit současný stav stravovacích návyků, pitného režimu a pohybové aktivity u příslušníků Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Úvodní teoretická část seznamuje s problematikou a vysvětluje základní fakta a nejasnosti spojená s pojmem lidská výživa. Praktická část vyhodnocuje data z dotazníkového šetření, které proběhlo anonymně na vybraných útvarech Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, a to od listopadu 2015 do ledna 2016. Diplomová práce by měla sloužit nejen jako předloha k dodržování správných stravovacích návyků u Policie České republiky, ale i u stravovacích zvyklostí obecně.

Abstract: The main aim of this Master´s thesis on the topic „Eating habits in chosen group of population“ was to find out a current state of the eating habits, drinking regime and physical activity by the members of Police of Czech Republic – specifically of Directory of Czech Police of the South Moravian Region. The initial theoretical part is dedicated to problems of this topic. It explains basic facts and obscurities connected with a term Human nutrition. The practical part evaluated data from questionnaire survey which took place in chosen departments of Directory of Czech Police of the South Moravian Region. The survey started in November 2015 and finished in January 2016. Master´s thesis should only serve as a template for following good eating habits for the Police of the Czech Republic, but also by eating habits in general.

Klíčová slova: stravovací zvyklosti, eating habits, pitný režim, drinking regime, pohybová aktivita, physical activity, Policie České republiky, Police of the Czech Republic, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Regional Directorate of Czech Police of the South Moravian Region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz