Zuzana KUCHAŘOVÁ

Diplomová práce

Využití metody dobrého startu jako podpůrné metody při výuce prvopočátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

The usage of "Good Start" method as a supporting method in teaching initial reading and writing.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice metody Dobrého startu a jejího správného a vhodného využití při výuce prvopočátečního čtení a psaní v první třídě základní školy. Je zaměřena především na její jednotlivé prvky, které lze snadno a jednoduše zařadit do běžné výuky. Zkoumá především, jak děti s jednotlivými činnostmi pracují, jaká je jejich efektivita, zda je opravdu tato metoda prospěšná při …více
Abstract:
The thesis contains the problematic of ?Good Start? and its proper usage in teaching reading and writing in the first class of basic school. It is focused to its individual parts which can be easily put into normal teaching. The thesis examines basically how the children work with activities, their effectiveness or if this method is useful in teaching. The thesis is divided into two parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Beránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Zuzana. Využití metody dobrého startu jako podpůrné metody při výuce prvopočátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta