Zuzana KUCHAŘOVÁ

Master's thesis

Využití metody dobrého startu jako podpůrné metody při výuce prvopočátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

The usage of "Good Start" method as a supporting method in teaching initial reading and writing.
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice metody Dobrého startu a jejího správného a vhodného využití při výuce prvopočátečního čtení a psaní v první třídě základní školy. Je zaměřena především na její jednotlivé prvky, které lze snadno a jednoduše zařadit do běžné výuky. Zkoumá především, jak děti s jednotlivými činnostmi pracují, jaká je jejich efektivita, zda je opravdu tato metoda prospěšná při …more
Abstract:
The thesis contains the problematic of ?Good Start? and its proper usage in teaching reading and writing in the first class of basic school. It is focused to its individual parts which can be easily put into normal teaching. The thesis examines basically how the children work with activities, their effectiveness or if this method is useful in teaching. The thesis is divided into two parts. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2010
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 12. 2010
  • Supervisor: Mgr. Kamila Beránková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUCHAŘOVÁ, Zuzana. Využití metody dobrého startu jako podpůrné metody při výuce prvopočátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta