Mgr. Filip Johánek

Bachelor's thesis

Uměnovědný dialog a Integrační tendence soudobé hudby v kontextu Expozice experimentální hudby

“Culture-studies“ Dialogue and Contemporary Music's Integrating Tendency in the Context of The Expositon of Experimental Music
Abstract:
Práce přináší rekonstrukci dvou doposud nepublikovaných materiálů. Jedná se o texty, které zazněly v roce 1970 na festivalu soudobého umění Expozice experimentální hudby v Brně. Výstupem je ediční přepis přednášky Vladimíra Lébla nazvané Integrační tendence soudobé hudby a pódiové akce Uměnovědný dialog, kterou realizovali Josef Berg, Alois Piňos a Bruno Cempírek. Práce navíc reflektuje strukturu samotného …more
Abstract:
This thesis brings a reconstruction of two not yet published materials. These text-materials were realized in 1970 at the festival of contemporary art called Exposition of Experimental Music which took place in Brno. The thesis provides an edition of source material: Vladimír Lébl's lecture Contemporary Music's Integrating Tendency and „Culture-studies“ Dialogue performed by Alois Piňos, Josef Berg …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology