Bc. Michal Gajdár

Bakalářská práce

Protokoly ustavení klíče pro mobilní telefon

Key establishment protocols for mobile phones
Abstract:
The main focus of this Bachelor thesis is the key establishment protocols. In the concrete, it is about extended versions of such protocols for more than two parties. There is demo application of such protocols for OS Android.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá protokolmi zriadenia kľúča. Konkrétne o ich rozšírené verzie pre viacerých účastníkov. V rámci práce bola naimplementovaná aplikácia pre OS Android, ktorá tieto protokoly demonštruje.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma