Mihirigama Dewage Saman Pushpakumara, Ph.D.

Disertační práce

The Power of Negativity: A Philosophical Study of the Hegelian Heritage in Philosophy

The Power of Negativity: A Philosophical Study of the Hegelian Heritage in Philosophy
Anotace:
Obsahem této práce reprezentuje výběr některých prominentních hegelovských a anti-hegelovských myslitelů 19. a 20. století, který začíná Hegelem samotným, pokračuje historicky od Feuerbacha a Marxe, přes Adorna a Heideggera k francouzské metafyzické tradici, k britskému idealismu a přes Russella a Moora k analytické a současné post-analytické a novo-pragmatické tradici. Třebaže každá ze sedmi kapitol …více
Abstract:
The content of this thesis represents a selection of some of the most prominent Hegelian and anti-Hegelian philosophers of the 19th and 20th century, which starts with Hegel himself and then proceeds historically from Feuerbach and Marx via Adorno and Heidegger to the French metaphysical tradition, to British Idealism and via Russell’s and Moore’s analytic philosophy to the current American post-analytic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Dr. Karl-Friedrich Kiesow

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.