Bc. Tereza Janečková

Bakalářská práce

Mapování zájmu žen o komunitní péči porodních asistentek

Mapping interest of women in midwife community care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním současného stavu komunitní porodní asistence v České republice a zájmem o ni ze strany příjemkyň péče. Sběr dat byl realizován formou kvantitativního výzkumu prostřednictvím online dotazníku, který vznikal jako součást projektu „Kde je moje porodní asistentka?“. Hlavní výsledky výzkumu ukazují, že dotazované ženy nejčastěji hledaly komunitní porodní asistentku v …více
Abstract:
The thesis focuses on the current state of affairs in community midwifery care in the Czech Republic and on the demand for the services from the recipients of the care. The collection of data was carried out in quantitative research in the form of an online questionnaire, which was created in collaboration with project „Kde je moje porodní asistentka?“. It was found that most asked women searched for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Oponent: MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka