Michael Gatter

Bakalářská práce

Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým

Anotace:
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
  • Vedoucí: Jan Pígl
  • Oponent: Jiří Korbel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/18482

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.