River Young

Bakalářská práce

Integration of self in social documentary works

Integrace sebe sama v sociálních dokumentárních dílech

Anotace:
In the wake of Martha Rosler's Critique in her essay “In, around and afterthoughts” the genre of Documentary photography has experienced a crisis as to defining itself in the face of history and its own purpose. Leaving space for new kinds of approaches to creating work in this field that may not completely address or avoid the critiques, however lead to powerful ways of interpreting problems and challenges …více
Abstract:
V návaznosti na kritiku Marthy Roslerové v její eseji „In, kolem a po ní“ zažila žánr dokumentární fotografie krizi, která se definovala tváří v tvář historii a vlastnímu účelu. Ponechání prostoru pro nové druhy přístupů k vytváření práce v této oblasti, které se nemusí zcela zabývat kritikami nebo se jim vyhnout, však vede k silným způsobům interpretace problémů a výzev ve světě kolem nás. Můj zájem …více
 

Klíčová slova

dokumentární fotografie

Klíčová slova

americká fotografie

Klíčová slova

sociální fotografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Tereza STEJSKALOVÁ
  • Oponent: Michal ŠIMŮNEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 11. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie