Zdenka Marková

Diplomová práce

Zpracování odpadů kompostováním v Technických službách Vsetín, s.r.o.

Waste Composting in Technické služby Vsetín, s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním odpadů kompostováním v Technických službách Vsetín, s. r. o.. V úvodní části je popsána teorie zpracování biologicky rozložitelných odpadů a systém zpracování všech ostatních odpadů ve firmě. Další části jsou věnovány způsobu kompostování ve firmě, včetně popisu technického zařízení ke kompostování – fermentační jednotky a návrhu provozního řádu kompostárny …více
Abstract:
The diploma thesis deals with conditioning of waste by composting as applied in the company Technické služby Vsetín, s. r. o.. The first part describes the theory of biodegradable waste disposal and the system of disposal of all other types of waste in the above mentioned company. The following part focuses on the method of composting in the company, including the description of the technical facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Tomáš Sezima

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů