Nora Witkovská

Bakalářská práce

Role of the transcription factor Cytokinin Response Factor 6 (CFR6) in redox signalling

Role transkripčního faktoru Cytokinin Response Factor 6 (CFR6) v redoxní signalizaci
Anotace:
Cytokininy jsou fytohormony, které zprostředkovávají mnohé vývojové procesy rostlin, přičemž jejich další důležitá úloha spočívá v oblasti kontroly tolerance stresu. Předešlé analýzy poukazují na to, že faktor Cytokinin Response Factor 6 (CFR6) hraje důležitou úlohu při signalizaci oxidačního stresu, avšak přesný mechanismus fungování CRF6 v této oblasti je doposud stále neznámý. Hlavním cílem této …více
Abstract:
Cytokinins are phytohormones that mediate many major plant developmental processes but are also recognized for their role in stress tolerance. Recent findings propose that the cytokinin induced transcription factor Cytokinin Response Factor 6 (CRF6) plays an important role in oxidative stress signaling, but the exact mechanism is not yet clear. The main objective of this work was to review the role …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Pavel Kerchev, Ph.D.
  • Oponent: Michael Wrzaczek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta