Bc. Jan DOSTÁL

Diplomová práce

Studie možností aplikace detektoru padělků elektronických součástek

Electronic Component Counterfeit Detector Application Potentiality Study
Anotace:
Cílem práce je studium voltampérových charakteristik vybraných vzorků součástek podle technologie a typu s využitím funkcí detektoru padělků Sentry od firmy ABI Electronics. Oblasti zájmu jsou variabilita charakteristik podle výrobce, teplotní závislost změn charakteristik a jejich řízená deformace po expozici dávkami elektrostatického náboje. Práce je směřována do oblasti bezpečnostní prevence, tam …více
Abstract:
The aim of the thesis is the I-V characteristic study of component samples selected according to the technology and function type with the SENTRY Counterfeit IC Detector developed and produced by ABI Electronics Company in UK. The study scope covers characteristic variations according to individual manufacturers, thermal and electrostatic discharge influence on I-V characteristic changes. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Jan. Studie možností aplikace detektoru padělků elektronických součástek. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma