Elzbieta Agnieszka BEDNARZ

Diplomová práce

Působení Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve farnosti Kravaře a jeho vliv na pastorační situaci a jeho vliv na pastorační situaci.

Activities of Servents of the Sacret Heart of Jesus in the parish Kravare and its influence on the pastoral situation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá působením sester Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve farnosti Kravaře probíhajícím ve dvou etapách: od příchodu sester do Kravař v 1905 až do likvidace kláštera a vynuceného opuštění v roce 1950 jakožto od roku 1991 do současnosti. Práce pojednává o vlivu, který mělo a má jejich působení na lidi ve farnosti, na zvyky a tradice. Cílem práce je dosvědčit, že sestry kongregace …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to analyze activities of Sisters Servents of the Sacred Heart of Jesus in parish of Kravare taking place in two stages: the arrival of the sisters to Kravaře in 1905 until the liquidation of the monastery and forced departure in 1950 and from the year 1991 to present. The diploma thesis deals with the influence that their presence had and has on the people in the parish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2011
Identifikátor: 125088

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNARZ, Elzbieta Agnieszka. Působení Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve farnosti Kravaře a jeho vliv na pastorační situaci a jeho vliv na pastorační situaci.. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Křesťanská výchova

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hf9003 hf9003/2
19. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2011
Marklová, E.
20. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.