Lucie RAŠTÁKOVÁ

Bakalářská práce

Detekce antimutagenní aktivity antokyanů Amesovým testem.

Detection of antimutagenic activity of anthocyanins by Ames assay
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá detekcí antimutagenních účinků antokyanů. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku antokyanů, na jejich využití a vlastnosti. Dále se zaměřuje na charakteristiku Amesova testu a jeho využití při detekci antimutagenní aktivity látek. Cílem experimentální části bylo praktické zvládnutí Amesova standardního plotnového testu se zaměřením na antimutagenní účinky extraktu …více
Abstract:
The Barchelor thesis is focused on detection of anti-mutagenic effects of anthocyanins. The theoretical part is based on characteristic of anthocyanins, on it?s use and properties. This part also contain characteristic of the Ames test and it?s application on detection of anti-mutagenic aktivity of substances. The aim of the experimental part was to detect anti-mutagenic aktivity of extract isolated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠTÁKOVÁ, Lucie. Detekce antimutagenní aktivity antokyanů Amesovým testem.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta