Bc. Jana MATĚJKOVÁ, MSc

Master's thesis

Africká velká jezera jako regionální bezpečnostní komplex

Great Lakes Region as Regional Security Complex
Abstract:
Od konce studené války zůstává charakter bezpečnostního prostředí předmětem sporů. Buzan a Waever proto představují teorii regionálních bezpečnostních komplexů, ve které tvrdí, že regionální bezpečnostní dynamika dominuje novému globálním pořádku. Státy jsou seskupeny do skupin - bezpečnostních komplexů, v rámci kterých je bezpečnost jednoho spojená s bezpečností druhého.Předkládaná práce testuje výše …more
Abstract:
Since the end of Cold War, the nature of the security environment remains disputed. Under these circumstances, Buzan and Waever present their theory of regional security complexes, which argues that regional security dynamics have become dominant in the new global order. The theory of regional security complexes is thus centred on this argument and says that states are clustered in clusters security …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATĚJKOVÁ, Jana. Africká velká jezera jako regionální bezpečnostní komplex. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Political Science / Foreign Relations