Bc. Jana MATĚJKOVÁ, MSc

Master's thesis

Africká velká jezera jako regionální bezpečnostní komplex

Great Lakes Region as Regional Security Complex
Anotácia:
Od konce studené války zůstává charakter bezpečnostního prostředí předmětem sporů. Buzan a Waever proto představují teorii regionálních bezpečnostních komplexů, ve které tvrdí, že regionální bezpečnostní dynamika dominuje novému globálním pořádku. Státy jsou seskupeny do skupin - bezpečnostních komplexů, v rámci kterých je bezpečnost jednoho spojená s bezpečností druhého.Předkládaná práce testuje výše …viac
Abstract:
Since the end of Cold War, the nature of the security environment remains disputed. Under these circumstances, Buzan and Waever present their theory of regional security complexes, which argues that regional security dynamics have become dominant in the new global order. The theory of regional security complexes is thus centred on this argument and says that states are clustered in clusters security …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKOVÁ, Jana. Africká velká jezera jako regionální bezpečnostní komplex. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Political Science / Foreign Relations