Bc. Kateřina Slaná

Bakalářská práce

Zahraniční investice v zemích V4

Foreign direct investment in the Visegrad Four countries
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Zahraniční investice v zemích V4“ se zabývá analýzou vývoje přímých zahraničních investic (PZI) v zemích Visegradské skupiny (V4) v období do roku 2011. Práce vychází z definic a pojetí PZI, jak jsou v odborné literatuře používány, zejména pak z definice Konference OSN o obchodu a rozvoji. Těžiště práce spočívá v analýze vývoje PZI, zejména z hlediska jejich významu pro růst …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Foreign direct investment in the V4" deals with an analysis of the development of foreign direct investment (FDI) in the countries of the Visegrad Group (V4) until 2011. The thesis is supported by fundamental definitions and concepts of FDI used in scientific literature including the definitions of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). The primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta