Theses 

Analýza činnosti strojvedoucího při řízení hnacího vozidla – Jan Galia

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie

Jan Galia

Bakalářská práce

Analýza činnosti strojvedoucího při řízení hnacího vozidla

Activity Analysis of Train Driver During Rolling Stock Control

Anotace: Bakalářská práce se zabývá činností a úkony strojvedoucího při řízení drážního hnacího vozidla, konkrétně úkony při uvádění vozidel do provozu a jejich odstavování. V úvodu je provedena analýza požadavků na činnost strojvedoucího zejména co se týče vzdělání a odborné způsobilosti. Ke sledování činnosti strojvedoucího byly zvoleny určité typy hnacích vozidel a navrhnuty metody pozorování.

Abstract: Bachelor thesis is dealing with the operation and acts of engine-driver during rolling stock control, especially operations connected with mobilizing and shutting-down railway tractive vehicles. In the introduction is described analysis of requirements for engine-driver, especially acquirement and professional qualification. For monitoring engine-driver´s operations were chosen various types of railway tractive vehicles and different monitoring methods.

Klíčová slova: Strojve, doucí, Hnací, Vozidlo, Řízení

Keywords: Train, Driver, Rolling, Stock, Control

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Jan Famfulík, Jana Míková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz