Markéta Popelková

Bakalářská práce

Dietní léčba u seniorů s diabetes mellitus II. typu

Dietary Treatment in the Elderly with Diabetes Mellitus II. Type
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživového režimu u seniorů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu. V teoretické části je popsáno samotné onemocnění a jeho specifika ve stáří, problematika dietního stravování a edukace o vhodných výživových doporučeních. Praktická část práce zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, zda byli senioři s diabetes mellitus 2. typu informováni o vhodné výživě a jejím …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of nutritional regime in seniors with diabetes mellitus 2. type. The theoretical part describes the disease itself and it is specifics in old age, the issue of diet and education about appropriate nutritional recommendations. The practical part finds out by means of a questionnaire whether seniors with diabetes mellitus 2. type appropriate nutrition and compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Silvie Treterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popelková, Markéta. Dietní léčba u seniorů s diabetes mellitus II. typu. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe