Bc. Václav Lošek, DiS.

Diplomová práce

Multikulturní výchova v programech a projektech státních a neziskových organizací

Multicultural Education in Programmes and Projects of Governmental and Non-Profit Organisations
Anotace:
Diplomová práce pojednává o multikulturalismu a multikulturní výchově. V teoretické části se věnuje multikulturalismu z hlediska historického vývoje ve světě a v České Republice. Zabývá se migrací i globalizací. Věnuje se obsahu multikulturní výchovy a jeho významu. Další kapitoly jsou orientovány na vzdělávací mechanismy státního a neziskového sektoru, jejich organizaci, financování. Empirická část …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of multiculturalism and multicultural education. The practical part of thesis applies multiculturalism in terms of historical evolution in both the world a the Czech Republic ingluding the theme of migration and globalization. It is focused on multicultural education and its importance. The following chapters look into the educational mechanism, management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lošek, Václav. Multikulturní výchova v programech a projektech státních a neziskových organizací. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe