Miroslav Alčer

Diplomová práce

Konvertor/záznamník GPS dat s vizualizací v kalibrované mapě pro platformu PocketPC

PocketPC Based GPS Data Recorder with Calibrated Map Visualization
Anotace:
{Tato práce se zbývá návrhem a implementací aplikace pro mobilní zařízení, která umožní práci s některými vybranými datovými soubory, využívanými GPS navigátory. Aplikace bude konkrétně umožňovat vzájemnou konverzi souborů GPX, WPT, LOC, Garmin, KML, NMEA sentence, PLT a také bude umožňovat zobrazování bodů trasy (waypoints), či celých tras na kalibrované mapě. Implementačním prostředím pro tuto aplikaci …více
Abstract:
The Goal of this thesis is to design and implement a mobile application, that will process some well-known data file formats used by GPS navigators. The application provides conversion between GPX, WPT, LOC, Garmin, KML, NMEA sentence, and PLT data formats and is also able to visualize waypoints or whole routes in calibrated map. The application is implemented in MS .NET Compact Framework environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Pavel Moravec
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika