Mgr. Lenka Vojáčková, Ph.D.

Disertační práce

Motivace a učení učitelů v projektech školy

Motivation and learning of teachers in school projects
Anotace:
Disertační práce popisuje aspekty učení a motivace učitelů v kontextu školních projektů. Nahlíží na projekty jako na možné nástroje dalšího rozvoje nejen učitelů, ale prostřednictvím nich také rozvoje samotné školy. Hlavním cílem práce je zjistit a popsat: Co, jak a s kým se učitelé učí při realizaci projektů na středních školách, jaký to má pro ně význam, jakou roli hraje v tomto procesu jejich motivace …více
Abstract:
The dissertation thesis describes aspects of teachers' motivation and learning in the context of school projects. It envisions projects as possible tools of further development not only for teachers but also for the schools themselves. The main goal of this thesis is to discover and describe what, how and with whom teachers learn during the implementation of projects in secondary schools, what significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Andragogika