Lucie Součková

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje venkova na příkladu vybrané obce

Possibilities of rural development on the example of selected municipality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje venkovské obce, zhodnocení možností budoucího rozvoje a implementací rozvoje obce Chýně. V úvodních kapitolách je probrána odborná literatura k rozvoji venkova a obce. Další částí je analýza současného stavu obce. Teoretická část je zaměřena na poznatky o udržitelném rozvoji a rozvoji venkovské oblasti. Představuje základní koncept přístupu udržitelného …více
Abstract:
Bachelor's thesis focusing on rural development, evaluation of future development opportunities and implementation of the development of the village Chýně. The introductory chapters discuss the literature on the development of the countryside and the village. The following section contains the analysis of the current state of the village. The theoretical part is focused on information about sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů

Práce na příbuzné téma