Hana PIKNEROVÁ

Bakalářská práce

Kultura, sport a volnočasové aktivity jako faktory lokalizačního rozvoje ve městě Ústí nad Labem

Culture, sport and pastime activities as factors of location development in Ústí nad Labem
Anotace:
Teoretická část práce se zaměřuje na obecné východisko měkkých lokalizačních faktorů, kde hlavním úkolem je definovat a rozdělit tyto měkké faktory a dále pak vysvětlení, proč v dnešním době získávají na významu. Po této kapitole následuje geografická charakteristika města Ústí nad Labem. Cílem práce a tedy i její praktickou částí je detailní zhodnocení kultury, sportu a volnočasových aktivit v Ústí …více
Abstract:
The teoretic part concerns about general solution of soft localizated factors, the main task is to difine and devide them and give the explanation why these factors are more important nowadays. After this capture follows general geografic charakteristics of Ústí nad Labem. The main task and practical part of my work is the detailed assessment of culture, sport and leisure activities in Ústí nad Labem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Koutský Jaroslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Hospodářská politika a správa