Ing. Leoš Vakula, lic.

Diplomová práce

Řízení materiálového toku v podmínkách lean production společnosti Foxconn CZ, s.r.o.

The management of material flow in conditions of lean production in the company Foxconn CZ Ltd
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu materiálového toku a zásobování výrobních linek pro montáž PC na divizi MSG společnosti Foxconn CZ a je strukturována do dvou celků – teoretického a praktického (výzkumného, experimentálního). Teoretická část je zaměřena na vymezení klíčových pojmů souvisejících s logistikou výroby a materiálovým zásobováním. Výzkumná část má charakter monitorovací a zahrnuje interpretaci …více
Abstract:
This Thesis is focused on analysis of material flow and supply of production lines for PC assembly in MSG division Foxconn CZ and is structured to 2 parts - theoretical and practical. Theoretical part is focused on determination key words related with logistic of production and material flow. Practical part has a monitoring status and includes detected results and draft of corrective measures to ensure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Iveta Vejnarová
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting