Bc. Marie MLÁTILÍKOVÁ KRIŠTOFOVÁ

Diplomová práce

Etika v sociální práci s lidmi se schizofrenním onemocněním

Ethic in social work with people suffer from schizophrenia
Anotace:
Práce se zabývá etikou sociální práce s lidmi se schizofrenním onemocněním. Teoretická část charakterizuje etiku a profesní etiku, etická dilemata a jejich způsoby řešení. Dále popisuje schizofrenní onemocnění a způsoby léčení. Zabývá se sociální práci, jejími hodnotami a rolemi sociálního pracovníka. Zároveň se věnuje i sociálním sluţbám, které jsou poskytovány lidem se schizofrenním onemocněním. …více
Abstract:
Diploma thesis deals with ethics in social work with people suffering from schizophrenia. The theoretical part describes ethics and professional ethics, ethic dilemmas and their methods of solution. Diploma thesis recounts the schizophrenia and methods of treatment. Diploma thesis is concerned with social work, its merits and roles of social worker. The thesis attends to social services which are offered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 18210

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLÁTILÍKOVÁ KRIŠTOFOVÁ, Marie. Etika v sociální práci s lidmi se schizofrenním onemocněním. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Etika v sociální práci

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hfpy25 hfpy25/2
31. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2011
Bulanova, L.
1. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.