Bc. Tímea Šimková

Bakalářská práce

Využitie RTG snímkou pre konzervovanie-reštaurovanie a muzeológiu

The use of X-ray images in conservation-restoration and museology
Abstract:
Within the bachelors thesis, a file with X-ray image of archeological findings, which are a part of conservatory-restorationist interventions documentation of various materials and collected items, will be described. Includes imagine digitalization of selected images is carried out. It is complemented by descriptions of finding circumstances. Next, it deals with, image treatment – sweeping the dust …více
Abstract:
Bakalárska práca popisuje súbor RTG snímkou archeologických nálezov, ktoré sú súčasťou dokumentácie konzervátorsko-reštaurátorských zásahov, na rôznych materiáloch a zbierkových predmetoch. Zahrňuje obrazovú digitalizáciu vybraných snímkou, ktorú doplňujú popisky nálezových okolností. Ďalej rieši ošetrenie snímkou – odstránenie prachu, odtlačkov prstov a uloženie do špeciálnych obalov. V poslednom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Práce na příbuzné téma