Amir Khatib

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s chronickou ischemickou chorobou srdeční ve III. fázi kardiovaskulární rehabilitace

Medical rehabilitation program and process in patients with chronic ischemic heart disease in III. phase of cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice chronické ischemické choroby srdeční v dnešní době. Obecná část popisuje etiologické faktory vzniku, projevy a terapie CHICHS. Speciální část pojednává o kardiovaskulární rehabilitaci, se zaměřením na III. fázi. V kazuistice je popsán průběh léčby a kardiorehabilitační program konkrétního pacienta.
Abstract:
This thesis deals with the issue of chronic ischemic heart disease. The general section describes the causes of origin, symptoms and treatment of CHIHD. The special section is devoted to the cardio rehabilitation, with a view to the III. stage. In the case report the therapy process and rehabilitation program of a particular patient are described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta