Bc. Daniela Zadáková

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů v neziskovém sektoru

Human Resource Management in Non-profit Organisations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů v neziskovém sektoru a doporučením, jak neziskový sektor řídit. Bakalářská práce obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na soustavu poznatků a odborných názorů týkající se řízení lidských zdrojů a neziskového sektoru. Další část práce se nazývá praktická část, která se orientuje na komparaci ziskového a neziskového sektoru. Součástí praktické …více
Abstract:
This bachaelor thesis deals with human resource management in non-profit organisations and recommendation on how to manage the non-profit sector. The bachaelor thesis contains a literary research that focuses on the system of knowledge and professional opinions concerning the management of human resources and the non-profit sector. Another part of the thesis is called the practical part, which is oriented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS