Bc. Ing. Pavel Šandor

Master's thesis

Konkurenceschopnost a role manažera v řízení podniku

Competitive advantage and manager role in running of the enterprise
Abstract:
V této diplomové práci je prováděna analýza konkurenceschopnosti podniku v těžkém období hospodářské recese a zároveň zhodnocení role manažera v řízení podniku v tomto období a jeho podíl na hospodářském výsledku podniku. Pomocí podnikových analýz a manažerské analýzy je zhodnocen současný stav a zároveň doporučeny další strategie a cíle, které by mohly být důležité pro další perspektivu podniku. V …more
Abstract:
In this thesis, the analysis of business competitiveness is performed in a difficult period of economic recession and also the analysis of the role of manager in management during this period and its contribution to company results. Using business analysis and management analysis, the current condition is evaluated and other strategies and objectives are recommended, that could be important for future …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní