Bc. Martin Mazůrek

Diplomová práce

Úprava motocyklu pro osoby tělesně postižené.

Motorcycle modifications for disabled
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem úpravy motocyklu pro osobu s postižením dolních končetin (paraplegika). Součástí je popis jednotlivých konstrukčních změn vozidla, legislativa nutná při schvalování navržené individuální úpravy motocyklu určeného a upraveného pro osobu tělesně postiženou. Je zde uveden výčet možných silničních dopravních prostředků vhodných pro tělesně postižené osoby. V praktické …více
Abstract:
This thesis deals with the design of motorcycle modifications for a person with the lower limb disease (paraplegic). It includes description of each design adjustments of the vehicle, the legislative requirements necessary for approval of the proposed individual modification of the motorcycle designed and modified to meet the people with disability needs. The list of possible means of road transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Žák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Magisterský studijní program / obor:
Technické znalectví a expertní inženýrství / Technické znalectví a expertní inženýrství