Zuzana VÝTISKOVÁ

Bakalářská práce

Frakcionační režimy brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem

Fractionation Schemes of High Dose Rate Brachytherapy
Anotace:
Má bakalářská práce je vypracovaná na téma frakcionační režimy brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem. HDR brachyterapie má široké využití v léčbě nádorových onemocnění. Práce je rozdělena na teoretickou část a studii. V první kapitole teoretické části se dozvídáme, co je brachyterapie, jaké jsou odlišnosti oproti teleterapii a jaké je její rozdělení podle dávkového příkonu. Další kapitola popisuje …více
Abstract:
The topic of my thesis is high-dose-rate brachytherapy fractionation schemes. HDR brachytherapy has a wide use in the treatment of cancer. Thesis is devided into theoretical and practical part. In the first section of theoretical part we find out what brachytherapy is, the differences between brachytherapy and teletherapy and its distribution according to the dose rate. Next section describes radiobiological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÝTISKOVÁ, Zuzana. Frakcionační režimy brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma