Ondřej HYNEK

Bakalářská práce

Strana přímé demokracie: příklad populistické nebo krajně pravicové strany?

Strana přímé demokracie(czech political party): An example of populist or extreme right party?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Stranou přímé demokracie Tomia Okamury. Konkrétně se zaměřuje na klasifikaci SPD v rámci konceptů populismu a krajní pravice, kterou analyzuje pomocí případové studie. Cílem práce je zjistit, zda SPD lze klasifikovat jako stranu populistickou či krajně pravicovou na základě konceptualizace krajní pravice a populismu. Zároveň tato práce zjišťuje, jestli je vůbec možné …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Strana přímé demokracie Tomia Okamury. Tangibly is concerning with classification SPD in the Framework of populism and far right. The aim of this paper is analyze and find out if is it possible to classify SPD as populist party of far right party. This will be based of conceptualizes of far right and populism. This paper find out too, if is it even possible to classify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYNEK, Ondřej. Strana přímé demokracie: příklad populistické nebo krajně pravicové strany?. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Politologie - Německý jazyk a literatura