Bc. Patrik Taufar, E.MA

Diplomová práce

Režim lidských práv, jeho kritika a východiska

The Human Rights Regime, Its Critique and the Ways out of the Problems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současným panujícím "režimem lidských práv". Cílem práce je podat důkazy o existenci režimu, v základních konturách jej charakterizovat, poukázat na jeho nejzásadnější problém a přijít s vlastní kritikou vycházející z charakteristik a konečně, poskytnout korespondující východiska z naznačených problémů režimu. Na příkladech z praktické politické rétoriky, z mezinárodní politiky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the contemporary prevailing "human rights regime". Aim of the work is to provide evidence of the existence of the regime, its characterization, and further to point out its most important problem, come up with own critique based on the characteristics and finally provide a corresponding way out of the problems. Based on examples from spheres like political rhetorics, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma