Bc. Andrea Koštová

Master's thesis

Analýza a porovnání vybraných produktů neživotního pojištění

Analysis and Comparison of Non-Life Insurance Products, Case Study
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním produktů neživotního pojištění mezi vybranými pojišťovnami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií pojišťovnictvím a vývojem v ČR a dále pojmy, jako je pojištění, rezervy pojišťoven. Velká část je věnována produktům neživotního pojištění ve všeobecnosti. Praktická část je věnována představení nejvýznamnějších …more
Abstract:
This thesis focuses on the analysis and comparison of life insurance products between selected insurance companies. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the history and development of insurance in the Czech Republic and concepts such as insurance, reserves of insurance companies. A large part is devoted to non-life insurance products in general. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Pavel Východský, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS