Denisa Šepsová

Bakalářská práce

Protikomunistický odboj a odpor v letech 1948-1989

Anti-communist Resistance in the Period from 1948 to 1989
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protikomunistického odboje a odporu v letech 1948-1989. Na začátku práce jsou vymezeny události, které souvisí s nástupem komunistické strany Československa a jejím dalším působením. Jádro práce tvoří rozbor skupiny Černý lev 777, skupiny bratří Mašínů, Klubu angažovaných nestraníků, Klubu bývalých politických vězňů, které se aktivně zapojovaly do odboje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the anti-communist Resistance in the Period from 1948 to 1989. Firstly the events that correspond with the time the communist party took over and maintained Czechoslovakia are stated. The main part consists of the analysis of the group The Black Lion 777, Group of the Mašín Brothers, the Club of the Involved Neutrals and the Club of the Former Political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šepsová, Denisa. Protikomunistický odboj a odpor v letech 1948-1989 . Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická