Mgr. René Lakomý

Bakalářská práce

Případová studie neziskové organizace (řízení organizace).

Case Study of a Non-Profit Organization (Organization Management)
Anotace:
Tématem předkládané práce je způsob řízení neziskové organizace zaměřené na sportovní činnost. Jedná se o sportovní oddíl a jeho řízení, přesněji to, jak jsou procesy řízení přijímány a prožívány předsedou sportovního oddílu. V první části diplomové práce se zmíním o neziskových organizacích a institucích poskytujících služby. Druhá část práce je věnována vedení a řízení neziskových organizací. Třetí …více
Abstract:
The topic of the presented diploma work is the manner of a non-profit organization focused on sports activities management. It focuses on a sports team and its management, or more accurately, how the management processes are adopted and handled by the sports team manager. In the first part of the diploma work I shall focus on non-profit organizations and service providing institutions. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta