Bc. Tereza Huňorová

Bakalářská práce

Banka ako podnikateľský subjekt z pohľadu efektivity, výkonnosti a ziskovosti

A Bank as a Business Subject from the Perspective of Efficiency, Performance and Profitability
Abstract:
The goal of the submitted thesis “A bank as a business subject from the perspective of efficiency, performance and profitability” is to define these concepts and present their practical application in evaluation and comparison of selected banks. In the first part of the thesis, bank is defined as a business subject; next efficiency, performance and profitability are defined. Attention is focused particularly …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Banka ako podnikateľský subjekt z pohľadu efektivity, výkonnosti a ziskovosti“ je vymedziť tieto pojmy a ukázať ich praktické využitie pri hodnotení a porovnaní vybraných komerčných bánk. V prvej časti práce je banka zadefinovaná ako podnikateľský subjekt, a ďalej sú vymedzené pojmy ziskovosť, výkonnosť a efektívnosť. Pozornosť je sústredená najmä na rozdiely medzi jednotlivými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance