Jiří Doležal

Diplomová práce

Světová banka - vznik, organizace a kritika

The World Bank - beginning, organization and critique
Anotace:
Tato práce pojednává o Světové bance, jejím založení, její organizaci a o kritice, kterou vyvolává. V první části jsem se soustředil na cíle a založení Světové banky, na její historické kořeny a problémy. Ve druhé rozebírám pozadí jejího založení a počátky fungování. Třetí část obsahuje její organizaci, financování, projekty a spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Ve čtvrté části je analýza kritiky …více
Abstract:
This thesis is focused on The World Bank, it's beginning, organisation and analysis of critique. This thesis begins with reasons for foundation, historical aspects and problems. This involved the world stage before Second World War and the beginning of the IBRD. The thesis continues with a frame look at the organization, projects, finance and the World Bank position. The study shows the righteousnees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2008
  • Vedoucí: Jaroslava Durčáková
  • Oponent: Radka Papoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8933