Theses 

Návrh pracovního sešitu pro expozici Kultura nevidomých v Technickém muzeu v Brně – Bc. Jana Dalecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Dalecká

Bakalářská práce

Návrh pracovního sešitu pro expozici Kultura nevidomých v Technickém muzeu v Brně

Proposal of the workbook for the exhibition Culture of the blind in Technical museum in Brno

Anotace: Bakalářská práce se věnuje vzniku Slepeckého muzea v Brně, tyflopedickým sbírkám Technického muzea v Brně a expozici Kultura nevidomých v TMB. Stěžejní je návrh pracovního sešitu pro expozici Kultura nevidomých pro I.stupeň ZŠ, 3. a 4 .ročník. Součástí práce je návrh programu pro slepeckou expozici. Práce se teoreticky opírá o základní didaktické principy a muzejní výchovně vzdělávací principy.

Abstract: Bachelor thesis is dealing with the establishment of Culture of the Blind Museum, typhlopedic collections in Technical museum in Brno and of the exhibition in Technical museum in Brno – Culture of the blind. The most important is the proposal of the workbook for the exhibition in Technical museum in Brno - Culture of the blind, for the young school visitors (3rd and 4th grade). Other part of work is the designing of a program for the Blind exhibition. Realizing this work, basic didactic principles and museum pedagogic-educational principles were taken into consideration.

Klíčová slova: tyflopedické sbírky, Slepecké muzeum, oddělení Dokumentace tyflopedických informací, expozice Kultura nevidomých v Technickém muzeu v Brně, návrh pracovního sešitu, mladší školní věk, didaktické principy, muzejní výchovně vzdělávací principy, problematika nevidomých a těžce zrakově postižených, návrh programu Typhlopedic collections, Museum of blind, Department of the documentation of typhlopedic information, exhibition Culture of the blind in TMB, proposal of the workbook, young school age, didactic principles, museum pedagogic-educational principles, problems of the blind and visually impaired, program proposal tyflopedické sbírky, program proposal

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:37, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz