Lucie SCHEJBALOVÁ

Bachelor's thesis

Druhý demografický přechod v České republice

The second demographic transition in the Czech Republic
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je ,,Druhý demografický přechod v České republice?. Práce analyzuje příčiny nástupu druhého demografického přechodu a postoje mladých k budoucímu vývoji týkající se změn v populaci. Teoretická část práce se věnuje nástupu druhého demografického přechodu v Evropě. Navazuje kapitola zabývající se příčinami nástupu druhé demografické tranzice v České republice, vývoj demografických …viac
Abstract:
The theme of my bachelor's thesis is "Second demographic transition in the Czech Republic?. The thesis analyzes the causes of the onset of the second demographic transition and the attitude of the young people to future developments related to changes in the population. The theoretical part describes the onset of the second demographic transition in Europe. Following chapter deals with the causes of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHEJBALOVÁ, Lucie. Druhý demografický přechod v České republice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development