Lucie MOŘKOVSKÁ

Bakalářská práce

Paliativní péče v České republice

Palliative care in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Paliativní péče v České republice se zabývá motivací pracovníků mobilního hospice Sv. Jiří v Chebu. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů paliativní péče, historii, základní principy, legislativní souvislost, cíle a formy péče. Druhá kapitola je zaměřena na vysvětlení …více
Abstract:
This Bachelor thesis, titled Palliative care in the Czech Republic, is dealing with the motivation of employees at mobile hospice of St. George in Cheb. The thesis is divided into two parts: theoretical part and empirical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is focused on explaining essential terms of palliative care, its history, basic principles, legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Votava

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOŘKOVSKÁ, Lucie. Paliativní péče v České republice. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra