Bc. Jana Frolcová

Diplomová práce

Orientace na kandidáta ve volebním chování českého voliče

Candidate Evaluation and the Vote Choice in the Czech Republic
Anotace:
Cílem předkládané magisterské práce je zodpovědět otázku, jakou roli hraje (vrcholový) kandidát ve volebním rozhodování českého voliče. Práce vychází ze sociálně psychologického modelu volebního chování a z teorie politické personalizace. Na příkladu voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2013 zkoumáme, jestli voliče při jeho volbě přesvědčily dlouhodobé (stranická identifikace) nebo krátkodobé (orientace …více
Abstract:
The theses presented aims to answer the question, what is the role of the (top) candidate in the voting decision of Czech voters. Theoretical concepts of this work are based on social-psychological model of voting behaviour and on the personalisation of politics theory. On the example of the 2013 Chamber of Deputies elections we investigate whether voters were convinced the long-term (party identification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie