Martina Dobešová, DiS.

Bakalářská práce

Mezioborová spolupráce tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru (Projekt Květuška a její zahrádka)

Interdisciplinary cooperation of dance, literature-dramatic and the fine field (Project Květuška and her garden)
Anotace:
Bakalářský umělecký projekt si klade za cíl uskutečnit tanečně-divadelní představení, na kterém se podílí taneční, literárně-dramatický a výtvarný obor Základní umělecké školy. Pohádka, která vypráví o děvčátku Květušce symbolizující jarní přírodu a zlé babici Zimici, která chce svou krutostí všechno zničit. Předlohou této inscenace je pohádka od Františka Hrubína.
Abstract:
Bachelor's art project aims to make dance-theatre performances, involving dance, literature-dramatic and the art study of the Basic art school. A fairy tale, which tells about a little girl Květuška symbolizing the spring nature and the evil night hag Zimice, that wants your cruelty to ruin everything. The draft of this production is a fairy tale by František Hrubín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: MgA. Hana Litterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fsrz2/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova