Bc. František Bureš

Diplomová práce

Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1

Study of the proposal of hydraulic and biotechnical measures on the left bank of the river Svratka in the cadastral area Ujčov, of approx. km 93.8 to 94.1
Anotace:
Předkládaná diplomová práce na téma Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1 navazuje na předchozí bakalářskou práci Studie využití vybraných pozemků na řece Svratce v obci Ujčov. Práce představuje návrh na úpravu území z hlediska vhodného využití pozemků, jenž jsou ve vlastnictví rodiny autora. Dotčené území leží u pevného …více
Abstract:
This diploma thesis Study of the proposal of hydraulic and biotechnical measures on the left bank of the river Svratka in the cadastral area Ujčov, of approx. km 93.8 to 94.1, builds on the previous bachelor thesis Study of selected land on the river Svratka in the village Ujčov. This work is a suggestion to adjust the area in terms of the appropriate use of land, which is owned by the author's family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hghher hghher/6
15. 4. 2017
Složky
Soubory
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
15. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.