Adéla Paříková

Diplomová práce

Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches

Odhad zajišťovacího poměru: srovnání konstantních metod odhadu založených na MNČ, ARCH a GARCH
Anotace:
Volatilním cenám komodit a s nimi spojenému riziku čelí jedinci nebo ekonomické subjekty, kteří jsou jim vystaveni. Jedna z možností, jak minimalizovat dopad změn tržních cen, je využít zajištění spotové pozice pomocí finančních derivátů futures. Optimální zajišťovací poměr (poměr mezi jednotkami spotové komodity a futures kontrakty) je předmětem této práce. Jejím hlavním cílem je srovnání zajišťovacích …více
Abstract:
Volatile prices of commodities relate to financial risk faced by individuals or economic subjects exposed to them. One way to minimize the impact of change in market price is to use its hedging by futures contracts. The optimal hedge ratio estimation (ratio between units of spot and futures contracts) is the focus of this study. Its objective is to compare hedge ratios based on minimum variance methodology …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum