Adéla Paříková

Master's thesis

Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches

Odhad zajišťovacího poměru: srovnání konstantních metod odhadu založených na MNČ, ARCH a GARCH
Abstract:
Volatilním cenám komodit a s nimi spojenému riziku čelí jedinci nebo ekonomické subjekty, kteří jsou jim vystaveni. Jedna z možností, jak minimalizovat dopad změn tržních cen, je využít zajištění spotové pozice pomocí finančních derivátů futures. Optimální zajišťovací poměr (poměr mezi jednotkami spotové komodity a futures kontrakty) je předmětem této práce. Jejím hlavním cílem je srovnání zajišťovacích …more
Abstract:
Volatile prices of commodities relate to financial risk faced by individuals or economic subjects exposed to them. One way to minimize the impact of change in market price is to use its hedging by futures contracts. The optimal hedge ratio estimation (ratio between units of spot and futures contracts) is the focus of this study. Its objective is to compare hedge ratios based on minimum variance methodology …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Michal Černý
  • Reader: Tomáš Formánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum