Nicole Moravcová

Bakalářská práce

Analýza činnosti obchodního oddělení pro vybraný hotel

The analysis of the sales department's activity for a chosen hotel
Anotace:
MORAVCOVÁ, Nicole. Analýza činnosti obchodního oddělení pro vybraný hotel. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2014. Celkový počet stran: 71. Bakalářská práce analyzuje činnosti obchodního oddělení v hotelu Radisson Blu Alcron, Prague. Práce je rozdělena na tři části a hlavním cílem této práce je průzkum činnosti obchodního oddělení hotelu Radisson Blu Alcron a zjištění významu tohoto …více
Abstract:
MORAVCOVÁ, Nicole. The analysis of the sales department´s activity for a chosen hotel. [Bachelor’s Dissertation] The institute of Hospitality Management. Prague: 2014. Total number of pages: 71. The bachelor thesis analyzes the activities of the sales department at Radisson Blu Alcron, Prague. The thesis is divided into three parts and the main goal is to explore activities of the sales department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví